Aktualności:

 

« Egzamin na I klasę sędziego KOZKosz


 07-02-2015
Wydział sędziów KOZKosz przeprowadził egzamin na 1 klasę sędziego...
Egzamin odbył się 16 grudnia 2014 roku. Sędziowie musieli opowiedzieć na pytania zawarte w teście pisemnym oraz wykazać się znajomością przepisów i interpretacji podczas rozmowy z komisją egzaminacyjną.

Wynikiem pozytywnych egzamin zaliczyło dwoje sędziów: kol. Agata Czopor oraz kol. Agnieszka Drabik.
Zarząd KOZKosz na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2015 roku przychylił się do wniosku WS i nadał ww. koleżankom tytuł Sędziego 1 klasy.

Serdecznie gratulujemy koleżankom i życzymy dalszych sukcesów