Aktualności:

 

« Komunikat na nowy sezon 2015/2016


 29-09-2015
W dniu 23 września 2015 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie świeżo wybranego Wydziału Sędziów KOZKosz.

Wydział Sędziów KOZKosz pragnie poinformowad, że dniu 25 września br., nastąpiło formalne ukonstytuowanie Wydziału, który będzie działał w następującym składzie:
Arkadiusz Wojna – Przewodniczący, szkolenie, kwalifikacje, selekcja
Bartłomiej Grad – Pierwszy Wiceprzewodniczący, Referat Obsad
Marcin Koperski – Drugi Wiceprzewodniczący, Referat ds. osobowych i dyscypliny
Michał Pogon – Referat Szkolenia
Łukasz Oleksy – Referat Obsad (Nowy Sącz, Gorlice)
Krzysztof Mróz – Referat Obsad (Tarnów)
Jakub Heród – Sekretarz, IT
Michał Zakrzewski – Referat ds. organizacyjnych

Podział obowiązków Wydziału Sędziów KOZKosz wygląda następująco
Referat Szkolenia (Arkadiusz Wojna, Michał Pogon):
- przeprowadzanie szkoleń sędziów młodych, w tym organizacja campów szkoleniowych,
- prowadzenie ścieżki RC,
- odpowiedzialność za podnoszenie kwalifikacji wszystkich sędziów w okręgu (szkolenia),
- organizacja kursów sędziowskich oraz przeprowadzanie wszelkich egzaminów
(przedsezonowych, RC, I klasę okręgową, itp.),
- pozyskiwanie i przekazywanie wszelkich zmian i nowych wytycznych w przepisach FIBA i PZKosz,
- bieżąca współpraca z Referatem Obsad, Referatem Dyscypliny i Referatem Kwalifikacji.

Referent ds. Obsad (Bartłomiej Grad, Łukasz Oleksy, Krzysztof Mróz): - bieżąca obsługa pod kątem obsad na meczach FIBA, PZKosz, KOZKosz, innych rozgrywek zgłoszonych do KOZKosz (obsady, zamiany, zwroty),
- bieżący kontakt z WGiD celem zapewnienia obsad sędziowskich w zależności od trudności zawodów,
- bieżąca współpraca z Referatem Szkolenia, Referatem Dyscypliny i Referatem Kwalifikacji.

Referat Kwalifikacji (Arkadiusz Wojna):
- prowadzenie kwalifikacji i obserwacji sędziów,
- bieżący kontakt z kwalifikatorami,
- organizacja i przeprowadzanie sesji kwalifikacyjnych,
- bieżąca współpraca z Referatem Szkolenia, Referatem Obsad.

Sekretarz (Jakub Heród):
- prowadzenie strony internetowej,
- protokołowanie zebrań,
- odpowiedzialność za płynny i niezwłoczny przepływ informacji na skrzynce mailowej,
- sporządzanie protokołów i komunikatów,
- rozsyłanie korespondencji do sędziów,
- bieżący kontakt ze wszystkimi Referatami.

Referat ds. Dyscypliny i Spraw Osobowych (Marcin Koperski):
- bieżąca kontrola obecności sędziów na zawodach,
- bieżąca kontrola jakości pracy sędziów,
- nakładanie i egzekwowanie kar, zgodnie z Regulaminem Sędziego,
- prowadzenie kartotek sędziowskich (urlopy, kary, klasy sędziowskie, jubileusze, itp.),
- bieżąca współpraca z Referatem Obsad i Referatem Szkolenia.

Referent ds. Organizacji (Michał Zakrzewski)
- pomoc w prowadzeniu strony internetowej,
- organizacja: konferencji sędziowskich, zebrań, szkoleń, spotkań okolicznościowych (noclegi, hale sportowe, zakupy, rezerwacje, itp.),
- doraźna pomoc poszczególnym referatom.

Konferencja poprawkowa dla wszystkich Sędziów KOZKosz odbędzie się w dniu 16 października 2015 r. (piątek), na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bochni, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 24.

Wydział Sędziów KOZKosz informuje, że w dniu 18 listopada 2015 roku w Krakowie odbędzie się egzamin na 1 Klasę Sędziego Wojewódzkiego.

Na pierwszym posiedzeniu nowego Wydziału Sędziów podjęto uchwałę o nałożeniu obowiązku na sędziego głównego (wszystkich rozgrywek KOZKosz), który dotyczy przesłania zdjęcia protokołu w rozdzielczości umożliwiającej odczyt informacji w nim zawartych. Plik należy wysłać na skrzynkę wskozkosz@gmail.com w ciągu 24 godzin od zakończenia spotkania.

Obsady sędziowskie będą publikowane w cyklach dwutygodniowych. W związku z tym prosimy o wcześniejsze przesyłanie informacji o niedyspozycyjności w danym okresie. Brak określenia terminów zajętych będzie rozumiany jako pełna dyspozycyjność. Mając na uwadze doświadczenia z poprzedniego sezonu Wydział Sędziów wprowadził nowe zasady zatwierdzenia nominacji.

Każdy sędzia w celu odrzucenia nominacji, musi w ciągu 48 godzin od chwili wyznaczenia na zawody, dokonać odrzucenia nominacji w IPS. Po tym czasie, wyznaczenie uznaje się za ZAAKCEPTOWANE!!!

W związku z koniecznością organizacji kursu dla kandydatów na sędziów KOZKosz prosimy o pomoc przy kampanii reklamowej oraz przy wyszukiwaniu potencjalnych kandydatów na kurs.

Nowy Wydział Sędziów KOZKosz chciałby złożyć podziękowania na ręce Kolegi Tomasza Stachnika za zaangażowanie oraz pracę wniesioną przez wszystkich członków Wydziału Sędziów działającego w latach 2012-2015 na rzecz środowiska sędziowskiego KOZKosz.

Wydział Sędziów KOZKosz